Logopedie

Een locatie van logopediepraktijk Swarte waterland is op de Wegwijzer.

Iedere dinsdagochtend is er een logopediste van deze praktijk op school aanwezig om logopedische hulp te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u de school benaderen.

Logopediste: Gölin Doorneweerd