Montessori Pedagogiek

De Wegwijzer voert deze jaren stapsgewijs moderne montessori pedagogiek in. In het schooljaar 2018-2019 sluit groep 7/8 aan in de werkwijze. Ook zijn er schoolbrede elementen ingevoerd. Dit schooljaar zullen de leerlijnen van rekenen worden ingevoerd.

Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze, in eigen tempo, met eigen voorkeuren en eigen talenten. Door goed te observeren ontdek je wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. En het potentieel van het kind te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij sluiten we aan bij de vaardigheden voor deze eeuw.

 

 7 redenenen om te kiezen voor montessori:

Omdat uw kind:

1. zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken

2. de kans krijgt de eigen talenten en interesses te ontwikkelen

3. plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen

4. leert keuzes maken en plannen

5. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil

6. positieve leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten

7 zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen